Dugit Wat doen we - Dugit

Vissers van Mensen in Tel Aviv

We zien dat de Heere op verschillende manieren werkt, klik hieronder voor meer informatie

dugit

Delen

Het Evangelie brengen

dugitIn 1993 opende Avi Mizrachi het Evangelisatie Centrum Dugit dat gevestigd is in het hart van Tel Aviv. Het Hebreeuwse woord “Dugit” betekent kleine vissersboot, zoals de bootjes die de discipelen gebruikten aan het meer van Galilea. Het doet dienst als een koffiehuis waar Israëliërs in een ontspannen atmosfeer over Yeshua (Jezus) de Messias kunnen horen en onderwijs kunnen ontvangen. Regelmatig is er een “Dugit Live” avond waarbij gelovigen hun getuigenissen kunnen delen met ongelovigen door live muziek en fellowship.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. – Markus 16:15

 
 

Onderwijs

Discipelen maken

dugit
dugitAvi Mizrachi is de eerste voorganger van “Adonai Roi”, een Messiaans Joods, Hebreeuws sprekende Gemeente. Adonai Roi is Hebreeuws voor “De Heer is mijn Herder”. Avi en Chaya richtten de gemeente in de zomer van 1996 op met een paar mensen waarbij ze samen kwamen in een particulier huis. De kleine groep groeide doordat de Heer een grote schare toevoegde en is nu een levendige gemeente in het hart van Tel Aviv. Adonai Roi verwelkomt bezoekers vanuit de hele wereld. Engelse vertaling is beschikbaar voor hun die geen Hebreeuws spreken. Ook buiten Israël is Avi een graag geziene gast in kerken en op conferenties waar hij uitleg en onderwijs geeft aan het Lichaam van de Messias.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. – Mattheüs 28:19-20

 
 

Gebed

Bid zonder ophouden

dugit
dugit

In Januari 2010 was Avi in Zuid Korea waar hij ware toewijding zag aan gebed. Hij zag duizenden mensen; hele families die vroeg in de ochtend samen gingen bidden voordat ze verder gingen met de rest van de dag. Na het zien hiervan voelde Avi dat de Heer hem leidde om in Tel Aviv een plek in te richten dat als gebedsaltaar voor de Heer kon dienen.

Op wonderbaarlijke wijze opende de Heer deur na deur tot eindelijk de Tel Aviv Gebedstoren kon worden geopend. Avi nodigde leiders uit het hele land uit om met hen het centrum aan de Heer te wijden, waarbij hij hun sleutels voor de toren gaf om hun en het grotere lichaam van Christus toegang te bieden tot deze heilige plek.
We moedigen bezoekers vanuit de hele wereld aan om tijd door te brengen in onze gebedsruimte, waar ze kunnen bidden voor Israël, Tel Aviv en Dugit.

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. – Romeinen 10:1

 
 

dugit

Zorg

Dugit voedselbank

dugit

Dugit strekt zich ook uit naar de armen en behoeftigen doormiddel van een voedselbank. Deze voedselbank ondersteunt families die beneden de armoedegrens leven. Deze families worden naar onze Dugit voedselbank gestuurd door de Sociale Dienst en ze staan geregistreerd om maandelijks een voedselpakket te ontvangen. Zowel Joden als Arabieren, jongeren en ouderen, krijgen een warm welkom van de leiding die alles doet om de Agape liefde van Yeshua te brengen aan de armen van Tel Aviv.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. – Mattheüs 25:35-36