Dugit KIM JESTEŚMY - Dugit
dugit

Członek przynależący

dugit
dugit
dugit

Awi Mizrachi jest dyrektorem Mesjańskiego Centrum « Dugit » i pastorem Wspólnoty Adonai Roi. Urodził się w Tel Awiwie w rodzinie żydowskiej. W 1984 roku, po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej w Izraelskich Siłach Powietrznych, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych gdzie po przeżyciu osobistego spotkania z Jeszuą (Jezusem) uznaje Go za swojego Zbawiciela i Pana. W tym samym czasie, poznaje również swoja przyszłą żonę Chaję. Razem podejmują studia w Instytucie Christ for the Nations w Dallas w stanie Texas. W 1987, Awi i jego żona Chaja powracają do Izraela aby służyć Królestwu Bożemu.

Awi jest uznanym w Izraelu liderem i miedzynarodowym mówcą. Ma on na sercu niesienie Ewangelii Izraelczykom i takie ich poprowadzenie, aby stali się solidnymi w wierze i utwierdzonymi w Słowie Bożym uczniami Mesjasza.

Chaja pomaga Awiemu w jego działalności duszpasterskiej we Wspólnocie Adonai Roi i w Dugit. Jest zaangażowana także w ruch Pro-Life w Izraelu, gdzie prowadzi warsztaty na temat syndromu postaborcyjnego z zamiarem niesienia pomocy kobietom po traumie wywołanej aborcją.

Awi i Chaja mają cztery córki, trzech zięciów i są szczęśliwymi dziadkami. Trzy córki dumnie służyły w Armii Izraelskiej, a najmłodsza Orel, przygotowuje się teraz do dwuletniej służby wojskowej.

Nasza ekipa

Dugit Outreach Center Tel Aviv, Israel

 • Shmuel S.
 • Drugi pastor
 • Adonai Roi Congregation
 • Elior N.
 • Koordynator
 • Shosh F.
 • Księgowy
 • Deanna M.
 • Zarządzający
 • Nate S.
 • Asystent Awiego

Dlaczego Tel Awiw?

dugit

Kiedy mówimy o Dugit na różnych konferencjach w kościołach, często pada pytanie „Dlaczego Tel Awiw?” Aby lepiej zrozumieć odpowiedź na to pytanie i znaczenie tego miasta dla Królestwa Bożego, należy przeanalizować jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Tel Awiw-Jafa jest miastem łączącym stare z nowym. Jafa (Jaffa, Joppa) należąca do południowej części miasta i mająca ponad 4000 lat była przez wiele wieków najważniejszym portem śródziemnomorskim w tym regionie. Tradycja mówi, że została ona założona przez Jafeta, jednego z trzech synów Noego.
To przez nią, wiele wieków później trasnportowano do Jerozolimy słynne libańskie cedry potrzebne do wykonania bram Drugiej Świątynii (Ezdrasz 3:7). Miasto było celem wielu podbojów, ponieważ kolejne imperia – greckie, rzymskie, ottomańskie i napoleońskie – były świadome jego strategicznej wagi jako ważnego punktu na szlaku do Jerozolimy i na Wschód. Niezależnie od roli odgrywanej w sensie ekonomicznym, Jafa często traktowana była jako przedpole do zajęcia całego terytorium.

Jafa miała również wielkie znaczenie w Biblii jako pomost dla posłańców głoszących Bożą miłość i odkupienie. To w Jafie prorok Jonasz został powołany przez Boga do głoszenia Jego miłosierdzia Asyryjczykom z Niniwy (obecny Irak). Jest to biblijny przykład Bożej miłości dla nie-Żydów. Podobnie, w Dziejach Apostolskich, Szymon Piotr po wskrzeszeniu Tabity (Dorkas) w Jafie, otrzymał po raz pierwszy wizję o niesieniu Ewangelii nie-Żydom. Wkrótce po tym wyruszył de Cezarei aby głosić Dobrą Nowinę Korneliuszowi i jego ludziom (Dzieje Apostolskie 9-10).

Tel Awiw, współczesne i świeckie miasto Izraela, został założony w 1909 roku na piaszczystych wydmach na północ od Jafy. W latach trzydziestych dwudziestego wieku stał się on nową śródziemnomorską metropolią, nazwaną « Białym Miastem » ze względu na fasady domów z piaskowca i architekturę Bauhaus. W 1948 roku, Izrael ogłosił niepodległość w Tel Awiwie. Po wybuchu wojny o niepodległość, to właśnie stąd dostarczano do Jerozolimy, żywność i amunicję. Obecnie Tel Awiw jest biznesowym, technologicznym i wojskowym centrum Izraela, znanym również z nocnych klubów, białych plaż, sportów i kawiarni. Miasto liczy 400 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja miejska 3,3 miliona, co powoduje, że procent populacji żydowskiej jest w nim wyższy, niż gdziekolwiek indziej na świecie.

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały! Psalm 24:9

Pomimo biblijnej przeszłości i wybujałej nowoczesności, większość mieszkańców Tel Awiwu jest w duchowym letargu i ciemnościach. Chociaż są oni Żydami z urodzenia i kultury, to ich znajomość Boga jest znikoma – często skłaniają się w stronę okultyzmu, w nim szukając oparcia i duchowego pożywienia.
W Księdze Jozuego, obszar Tel Awiwu został nadany plemieniu Dan. Niestety wkrótce potem porzucili oni swoje dziedzictwo na rzecz Filistynów, a sami przenieśli się na północ i oddali bałwochwalstwu. Taki jest duch współczesnego Tel Awiwu, wyrażający się niemoralnością seksualną i postępującym materializmem. Podczas, gdy liczba Żydów Mesjanskich rośnie na świecie, tylko 0,2 % żydowskiej ludności Izraela uważa, że ​​Jeszua (Jezus) jest Mesjaszem.

Nasza nadzieja jest w Panu, który przygotowuje żniwo. Tel Awiw-Jafa pozostaje duchowym pomostem ; ponieważ zrządzeniem Bożym stąd właśnie Ewangelia wyszła na świat, modlimy się o jej powrót, aby miasto stało się przyczółkiem, z którego Ewangelia będzie promieniowała na resztę kraju .

Psalm 87 mówi: « Bramy Syjonu miłuje Pan bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba » a Tel Awiw-Jafa jest jedną z tych bram.
Oby Pan otworzył te stare bramy i tak zmienił nasze miasto, że stanie się naprawdę Jego « Białym Miastem » – bramą do Jerozolimy.